zirvesi

Kullanım örnekleri

zirvesi
crown jewel
icon arrow

crown

Part Of Speech: noun


Definition: A royal, imperial or princely headdress; a diadem.


Definition: A wreath or band for the head, especially one given as reward of victory or a mark of honor.


Definition: (by extension) Any reward of victory or mark of honor.

Example: the martyr's crown


Definition: Imperial or regal power, or those who wield it.


Definition: (metonym) The sovereign (in a monarchy), as head of state.


Definition: (by extension) The state, the government (headed by a monarch).

Example: Treasure recovered from shipwrecks automatically becomes property of the Crown.


Definition: The top part of something:


Definition: A kind of spire or lantern formed by converging flying buttresses.


Definition: Splendor; culmination; acme.


Definition: Any currency (originally) issued by the crown (regal power) and often bearing a crown (headdress); (translation) various currencies known by similar names in their native languages, such as the koruna, kruna, krone, korona.


Definition: A former pre-decimalization British coin worth five shillings.


Definition: The part of a plant where the root and stem meet.


Definition: The top of a tree.


Definition: The part of a tooth above the gums.


Definition: A prosthetic covering for a tooth.


Definition: A knot formed in the end of a rope by tucking in the strands to prevent them from unravelling


Definition: The part of an anchor where the arms and the shank meet


Definition: The rounding, or rounded part, of the deck from a level line.


Definition: (in the plural) The bights formed by the turns of a cable.


Definition: In England, a standard size of printing paper measuring 20 × 15 inches.


Definition: In American, a standard size of writing paper measuring 19 × 15 inches.


Definition: A monocyclic ligand having three or more binding sites, capable of holding a guest in a central location


Definition: During childbirth, the appearance of the baby's head from the mother's vagina


Definition: A rounding or smoothing of the barrel opening


Definition: The area enclosed between two concentric perimeters.


Definition: A round spot shaved clean on the top of the head, as a mark of the clerical state; the tonsure.


Definition: A whole bird with the legs and wings removed to produce a joint of white meat.


Definition: A formal hat worn by women to Sunday church services; a church crown.


Definition: The knurled knob or dial, on the outside of a watch case, used to wind it or adjust the hands.

icon arrow

crown

Part Of Speech: verb


Definition: To place a crown on the head of.


Definition: To formally declare (someone) a king, queen, emperor, etc.


Definition: To bestow something upon as a mark of honour, dignity, or recompense; to adorn; to dignify.


Definition: To form the topmost or finishing part of; to complete; to consummate; to perfect.


Definition: To declare (someone) a winner.


Definition: Of a baby, during the birthing process; for the surface of the baby's head to appear in the vaginal opening.

Example: The mother was in the second stage of labor and the fetus had just crowned, prompting a round of encouragement from the midwives.


Definition: To cause to round upward; to make anything higher at the middle than at the edges, such as the face of a machine pulley.


Definition: To hit on the head.


Definition: To shoot an opponent in the back of the head with a shotgun in a first-person shooter video game.


Definition: In checkers, to stack two checkers to indicate that the piece has become a king.

Example: “Crown me!” I said, as I moved my checker to the back row.


Definition: To widen the opening of the barrel.


Definition: To effect a lodgment upon, as upon the crest of the glacis, or the summit of the breach.


Definition: To lay the ends of the strands of (a knot) over and under each other.

icon arrow

crown

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, related to, or pertaining to a crown.

Example: crown prince


Definition: Of, related to, pertaining to the top of a tree or trees.

Example: a crown fire

icon arrow

jewel

Phonetic: "/dʒul/"

Part Of Speech: noun


Definition: A precious or semi-precious stone; gem, gemstone.


Definition: A valuable object used for personal ornamentation, especially one made of precious metals and stones; a piece of jewellery.


Definition: Anything precious or valuable.

Example: Galveston was the jewel of Texas prior to the hurricane.


Definition: A bearing for a pivot in a watch, formed of a crystal or precious stone.


Definition: Any of various lycaenid butterflies of the genus Hypochrysops.


Definition: The clitoris.

icon arrow

jewel

Phonetic: "/dʒul/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bejewel; to decorate or bedeck with jewels or gems.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!