quila

Kullanım örnekleri

quila
a variety of very strong bamboo
icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

variety

Phonetic: "/vəˈɹaɪ.ɪ.ti/"

Part Of Speech: noun


Definition: The quality of being varied; diversity.

Example: Variety is the spice of life.


Definition: A specific variation of something.


Definition: A number of different things.


Definition: A state of constant change.


Definition: A rank in a taxonomic classification, below species and subspecies.


Definition: The total number of distinct states of a system.


Definition: Logarithm of the base 2 of the total number of distinct states of a system.


Definition: A term used for a specific form of a language, neutral to whether that form is a dialect, accent, register, etc. and to its prestige level.


Definition: (universal algebra) An equational class; the class of all algebraic structures of a given signature, satisfying a given set of identities.


Definition: An algebraic variety.


Definition: The kind of theatrical entertainment given in variety shows.


Definition: The production of, or performance in, variety shows.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

very

Phonetic: "/ˈvɛɹi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: True, real, actual.

Example: He tried his very best.


Definition: The same; identical.

Example: He proposed marriage in the same restaurant, at the very table where they first met.


Definition: With limiting effect: mere.

icon arrow

very

Phonetic: "/ˈvɛɹi/"

Part Of Speech: adverb


Definition: To a great extent or degree.

Example: Not very many (of them) had been damaged.


Definition: Conforming to fact, reality or rule; true.


Definition: (with superlatives) Used to firmly establish that nothing else surpasses in some respect.

Example: He was the very best runner there.

icon arrow

strong

Phonetic: "/stɹɑŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Capable of producing great physical force.

Example: a big strong man; Jake was tall and strong


Definition: Capable of withstanding great physical force.

Example: a strong foundation; good strong shoes


Definition: (of water, wind, etc.) Having a lot of power.

Example: The man was nearly drowned after a strong undercurrent swept him out to sea.


Definition: Determined; unyielding.

Example: He is strong in the face of adversity.


Definition: Highly stimulating to the senses.

Example: a strong light; a strong taste


Definition: Having an offensive or intense odor or flavor.

Example: a strong smell


Definition: Having a high concentration of an essential or active ingredient.

Example: a strong cup of coffee; a strong medicine


Definition: (specifically) Having a high alcoholic content.

Example: a strong drink


Definition: (grammar) Inflecting in a different manner than the one called weak, such as Germanic verbs which change vowels.

Example: a strong verb


Definition: That completely ionizes into anions and cations in a solution.

Example: a strong acid;  a strong base


Definition: Not easily subdued or taken.

Example: a strong position


Definition: Having wealth or resources.

Example: a strong economy


Definition: Impressive, good.

Example: You're working with troubled youth in your off time? That’s strong!


Definition: Having a specified number of people or units.

Example: The enemy's army force was five thousand strong.


Definition: (of a disease or symptom) Severe; very bad or intense.


Definition: Having a wide range of logical consequences; widely applicable. (Often contrasted with a weak statement which it implies.)


Definition: (of an argument) Convincing.

icon arrow

strong

Phonetic: "/stɹɑŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a strong manner.

icon arrow

bamboo

Phonetic: "/bæmˈbu/"

Part Of Speech: noun


Definition: A grass of the Poaceae family, characterised by its woody, hollow, round, straight, jointed stem, all of which are in the Bambuseae tribe.


Definition: The wood of the bamboo plant as a material or cane.


Definition: A didgeridoo.


Definition: A member of the British military or British East India Company who spent so much time in Indonesia, India, or Malaysia that they never went back home.

icon arrow

bamboo

Phonetic: "/bæmˈbu/"

Part Of Speech: verb


Definition: To flog with a bamboo cane.


Definition: To paint (furniture, etc.) to give it the appearance of bamboo.


Definition: To penetrate sexually.

icon arrow

bamboo

Phonetic: "/bæmˈbu/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made of the wood of the bamboo.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!