objeto social

Kullanım örnekleri

objeto social
corporate purpose
icon arrow

corporate

Phonetic: "/ˈkɔːp(ə)ɹət/"

Part Of Speech: noun


Definition: A bond issued by a corporation.


Definition: A short film produced for internal use in a business, e.g. for training, rather than for a general audience.


Definition: A corporation that franchises, as opposed to than an individual franchise.

Example: McDonald's corporate issued a new policy today.

icon arrow

corporate

Phonetic: "/ˈkɔːp(ə)ɹət/"

Part Of Speech: verb


Definition: To incorporate.


Definition: To become incorporated.

icon arrow

corporate

Phonetic: "/ˈkɔːp(ə)ɹət/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or relating to a corporation.


Definition: Formed into a corporation; incorporated.


Definition: Unified into one body; collective.


Definition: Related to corporation that franchises rather than an individual franchise.

Example: The one on Seventh Street is a corporate franchise.

icon arrow

purpose

Phonetic: "/ˈpɜːpəs/"

Part Of Speech: noun


Definition: An objective to be reached; a target; an aim; a goal.


Definition: A result that is desired; an intention.


Definition: The act of intending to do something; resolution; determination.


Definition: The subject of discourse; the point at issue.


Definition: The reason for which something is done, or the reason it is done in a particular way.

Example: The purpose of turning off the lights overnight is to save energy.


Definition: Instance; example.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.