salvo imprevistos

Kullanım örnekleri

salvo imprevistos
barring unforeseen circumstances
icon arrow

barring

Phonetic: "/ˈbɑːɹɪŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To obstruct the passage of (someone or something).

Example: Our way was barred by a huge rockfall.


Definition: To prohibit.

Example: I couldn't get into the nightclub because I had been barred.


Definition: To lock or bolt with a bar.

Example: bar the door


Definition: To imprint or paint with bars, to stripe.

icon arrow

barring

Phonetic: "/ˈbɑːɹɪŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: (collective) Bars; an arrangement or pattern of stripes or bars.


Definition: The act of fitting or closing something with bars.


Definition: The exclusion of someone; blackballing.


Definition: Timber used for supporting the roof or sides of shafts.


Definition: The sewing of a decorative bar or tack upon a fabric or leather.

icon arrow

barring

Phonetic: "/ˈbɑːɹɪŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Unless something happens; excepting; in the absence of.

Example: Barring any further red tape, we will finally be able to open the restaurant.

icon arrow

unforeseen

Part Of Speech: noun


Definition: An event, incident, cost, etc. that was not foreseen.

icon arrow

unforeseen

Part Of Speech: adjective


Definition: Not foreseen.


Definition: Not expected.

icon arrow

circumstances

Phonetic: "/ˈsɜːkəmst(ə)nsɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: That which attends, or relates to, or in some way affects, a fact or event; an attendant thing or state of things.


Definition: An event; a fact; a particular incident.


Definition: Circumlocution; detail.


Definition: Condition in regard to worldly estate; state of property; situation; surroundings.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!