flash cobra

Kullanım örnekleri

flash cobra
cobra flash
icon arrow

cobra

Phonetic: "/ˈkɒbɹə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any of various venomous snakes of the family Elapidae.

icon arrow

flash

Phonetic: "/flæʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A device that produces a short flash of light to help illuminate a scene, mostly for night-time or indoors photography.

icon arrow

flash

Phonetic: "/flæʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden, short, temporary burst of light.


Definition: A very short amount of time.


Definition: A flashlight; an electric torch.


Definition: A sudden and brilliant burst, as of genius or wit.


Definition: Material left around the edge of a moulded part at the parting line of the mould.


Definition: (Cockney) The strips of bright cloth or buttons worn around the collars of market traders.


Definition: A pattern where each prop is thrown and caught only once.


Definition: A language, created by a minority to maintain cultural identity, that cannot be understood by the ruling class.


Definition: A preparation of capsicum, burnt sugar, etc., for colouring liquor to make it look stronger.


Definition: A form of military insignia.

Example: I just got my first commando flash.


Definition: Any of various lycaenid butterflies of the genera Artipe, Deudorix and Rapala.


Definition: A tattoo flash.


Definition: The sudden sensation of being "high" after taking a recreational drug.


Definition: A newsflash.

icon arrow

flash

Phonetic: "/flæʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause to shine briefly or intermittently.

Example: He flashed the light at the water, trying to see what made the noise.


Definition: To blink; to shine or illuminate intermittently.

Example: The light flashed on and off.


Definition: To be visible briefly.

Example: The scenery flashed by quickly.


Definition: To make visible briefly.

Example: A number will be flashed on the screen.


Definition: To briefly, and often unintentionally, expose one's naked body or underwear, or part of it, in public. (Contrast streak.)

Example: Her skirt was so short that she flashed her underpants as she was getting out of her car.


Definition: To show or expose an "inappropriate" part of the body to someone for humorous reasons or as an act of contempt.


Definition: To break forth like a sudden flood of light; to show a momentary brilliance.


Definition: To flaunt; to display in a showy manner.

Example: He flashed a wad of hundred-dollar bills.


Definition: To communicate quickly.

Example: The news services flashed the news about the end of the war to all corners of the globe.


Definition: To move, or cause to move, suddenly.

Example: Flash forward to the present day.


Definition: To telephone a person, only allowing the phone to ring once, in order to request a call back.

Example: Susan flashed Jessica, and then Jessica called her back, because Susan didn't have enough credit on her phone to make the call.


Definition: (of liquid) To evaporate suddenly. (See flash evaporation.)


Definition: To climb (a route) successfully on the first attempt.


Definition: To write to the memory of (an updatable component such as a BIOS chip or games cartridge).


Definition: (glassmaking) To cover with a thin layer, as objects of glass with glass of a different colour.


Definition: (glassmaking) To expand (blown glass) into a disc.


Definition: To send by some startling or sudden means.


Definition: To burst out into violence.


Definition: To perform a flash.


Definition: To release the pressure from a pressurized vessel.


Definition: To trick up in a showy manner.


Definition: To strike and throw up large bodies of water from the surface; to splash.

icon arrow

flash

Phonetic: "/flæʃ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Expensive-looking and demanding attention; stylish; showy.


Definition: (of a person) Having plenty of ready money.


Definition: (of a person) Liable to show off expensive possessions or money.


Definition: Occurring very rapidly, almost instantaneously.


Definition: Relating to thieves and vagabonds.

Example: flash notes: counterfeit banknotes

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!