tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir

Kullanım örnekleri

tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir
a fault confessed is half redressed
icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

fault

Phonetic: "/fɒlt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A defect; something that detracts from perfection.


Definition: A mistake or error.

Example: No! This is my fault, not yours.


Definition: A weakness of character; a failing.

Example: For all her faults, she’s a good person at heart.


Definition: A minor offense.


Definition: Blame; the responsibility for a mistake.

Example: The fault lies with you.


Definition: A fracture in a rock formation causing a discontinuity.


Definition: In coal seams, coal rendered worthless by impurities in the seam.

Example: slate fault  dirt fault


Definition: An illegal serve.


Definition: An abnormal connection in a circuit.


Definition: Want; lack


Definition: A lost scent; act of losing the scent.

icon arrow

fault

Phonetic: "/fɒlt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To criticize, blame or find fault with something or someone.


Definition: To fracture.


Definition: To commit a mistake or error.


Definition: To undergo a page fault.

icon arrow

confessed

Phonetic: "/kənˈfɛst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To admit to the truth, particularly in the context of sins or crimes committed.

Example: I confess to spray-painting all over that mural!


Definition: To acknowledge faith in; to profess belief in.


Definition: To unburden (oneself) of sins to God or a priest, in order to receive absolution.


Definition: To hear or receive such a confession of sins from.


Definition: To disclose or reveal.

icon arrow

confessed

Phonetic: "/kənˈfɛst/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Which one admits or avows.

icon arrow

half

Phonetic: "/hɑːf/"

Part Of Speech: noun


Definition: One of two usually roughly equal parts into which anything may be divided, or considered as divided.

Example: I ate the slightly smaller half of the apple.


Definition: Half of a standard measure; frequently used for half a pint of beer or cider.


Definition: (preceded by “a” or a number) The fraction obtained by dividing 1 by 2.

Example: Three-quarters minus a quarter is a half.


Definition: Part; side; behalf.


Definition: Any of the three terms at Eton College, for Michaelmas, Lent, and summer.


Definition: A half sibling.


Definition: A child ticket.

icon arrow

half

Phonetic: "/hɑːf/"

Part Of Speech: verb


Definition: To halve.

icon arrow

half

Phonetic: "/hɑːf/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Consisting of a half (1/2, 50%).

Example: a half bushel; a half hour; a half dollar; a half view


Definition: Consisting of some indefinite portion resembling a half; approximately a half, whether more or less; partial; imperfect.

Example: a half dream; half knowledge


Definition: (of a sibling) Having one parent (rather than two) in common.


Definition: (rare, of a relative other than a sibling) Related through one common grandparent or ancestor rather than two.

icon arrow

half

Phonetic: "/hɑːf/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In two equal parts or to an equal degree.


Definition: In some part approximating a half.


Definition: Partially; imperfectly.

Example: He does sometimes half wish to change his life, but it is too difficult.

icon arrow

half

Phonetic: "/hɑːf/"

Part Of Speech: preposition


Definition: A half-hour after, thirty minutes after (used with the number of the hour).

Example: half one

icon arrow

redressed

Part Of Speech: verb


Definition: To put in order again; to set right; to revise.


Definition: To set right (a wrong); to repair, (an injury); to make amends for; to remedy; to relieve from.


Definition: To make amends or compensation to; to relieve of anything unjust or oppressive; to bestow relief upon.


Definition: To put upright again; to restore.

icon arrow

redressed

Part Of Speech: verb


Definition: To dress again.


Definition: To redecorate a previously existing film set so that it can double for another set.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.