oto yedek parça

Kullanım örnekleri

oto yedek parça
auto spare parts
icon arrow

auto

Phonetic: "/ˈɑtoʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An automobile.

Example: My brother is an auto mechanic.


Definition: A setting for automatic operation.

Example: Put it on auto.


Definition: An automatic gearbox / transmission.

Example: A body coloured centre pillar signalled the arrival of an electronic four-speed auto, slight suspension revisions and minor trim changes.


Definition: A car with an automatic gearbox / transmission.

Example: It wasn't too bad but we did hire an auto (couldn't imagine changing gears with my right hand).

icon arrow

auto

Phonetic: "/ˈɑtoʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To travel by automobile.

icon arrow

auto

Phonetic: "/ˈɑtoʊ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Capable of operating without external control or intervention.

Example: The automatic clothes washer was a great labor-saving device.


Definition: Done out of habit or without conscious thought.

Example: Absent-minded doodling is a form of automatic art.


Definition: Necessary, inevitable, prescribed by logic, law, etc.

Example: Spitting at another player means an automatic red card.


Definition: (of a firearm such as a machine gun) Firing continuously as long as the trigger is pressed until ammunition is exhausted.

Example: Fully automatic weapons cannot be legally owned by private citizens in the US, except in very special circumstances, as by private security companies.


Definition: (of a handgun) An autoloader; a semi-automatic or self-loading pistol, as opposed to a revolver or other manually actuated handgun, which fires one shot per pull of the trigger; distinct from machine guns.

Example: The US Army adopted John Browning's M1911 pistol as its sidearm, chambered in .45 ACP (Automatic Colt Pistol).


Definition: (of a local variable) Automatically added to and removed from the stack during the course of function calls.


Definition: (of a group) Having one or more finite-state automata

icon arrow

spare

Phonetic: "/ˈspɛə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of sparing; moderation; restraint.


Definition: Parsimony; frugal use.


Definition: An opening in a petticoat or gown; a placket.


Definition: That which has not been used or expended.


Definition: A spare part, especially a spare tire.


Definition: A superfluous or second-best person, specially (in a dynastic context) in the phrase "An heir and a spare".


Definition: The right of bowling again at a full set of pins, after having knocked all the pins down in less than three bowls. If all the pins are knocked down in one bowl it is a double spare; in two bowls, a single spare.


Definition: The act of knocking down all remaining pins in second ball of a frame; this entitles the pins knocked down on the next ball to be added to the score for that frame.


Definition: A free period; a block of school during which one does not have a class.

icon arrow

spare

Phonetic: "/ˈspɛə(ɹ)/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Scant; not abundant or plentiful.

Example: a spare diet


Definition: Sparing; frugal; parsimonious; not spending much money.


Definition: Being more than what is necessary, or what must be used or reserved; not wanted, or not used; superfluous.

Example: I have no spare time.


Definition: Held in reserve, to be used in an emergency.

Example: a spare anchor; a spare bed or room


Definition: Lean; lacking flesh; meager; thin; gaunt.


Definition: Very angry; frustrated or distraught.

Example: The poor girl is going spare, stuck in the house all day with the kids like that.


Definition: Slow.

icon arrow

parts

Phonetic: "/pɑːts/"

Part Of Speech: noun


Definition: A portion; a component.


Definition: Duty; responsibility.

Example: to do one’s part


Definition: The dividing line formed by combing the hair in different directions.

Example: The part of his hair was slightly to the left.


Definition: In the Hebrew lunisolar calendar, a unit of time equivalent to 3⅓ seconds.


Definition: A constituent of character or capacity; quality; faculty; talent; usually in the plural with a collective sense.

icon arrow

parts

Phonetic: "/pɑːts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To leave the company of.


Definition: To cut hair with a parting; shed.


Definition: To divide in two.

Example: to part the curtains


Definition: To be divided in two or separated; shed.

Example: A rope parts.  His hair parts in the middle.


Definition: To divide up; to share.


Definition: To have a part or share; to partake.


Definition: To separate or disunite; to remove from contact or contiguity; to sunder.


Definition: To hold apart; to stand or intervene between.


Definition: To separate by a process of extraction, elimination, or secretion.

Example: to part gold from silver


Definition: To leave; to quit.


Definition: To leave (an IRC channel).

icon arrow

parts

Phonetic: "/pɑːts/"

Part Of Speech: noun


Definition: Intellectual ability or learning.

Example: He was a man of great parts but little virtue.


Definition: (usually with “these”) Vicinity, region.


Definition: The genitals, short for private parts.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!