ilke kararı

Kullanım örnekleri

ilke kararı
resolution
icon arrow

resolution

Phonetic: "/ˌɹɛzəˈluːʃ(ə)n/"

Part Of Speech: noun


Definition: A strong will, determination.


Definition: The state of being resolute.

Example: His stalwart resolution is perhaps admirable, perhaps foolish.


Definition: A statement of intent, a vow

Example: By February, most New Year's resolutions are forgotten.   My resolution is to cut back on the fast food this year.


Definition: The act of discerning detail.


Definition: (computing, photography) The degree of fineness with which an image can be recorded or produced, often expressed as the number of pixels per unit of length (typically an inch).

Example: Printing at higher resolution will cause a reduction in performance.


Definition: The number of pixels in an image being stored or displayed.

Example: This monitor's maximum resolution is 1600 × 1200.


Definition: The process of determining the meaning of a symbol or address; lookup.

Example: name resolution


Definition: The act or process of solving; solution.

Example: the resolution of an equation


Definition: A formal statement adopted by an assembly, or during any other formal meeting.

Example: The resolution was passed by a two-thirds majority.


Definition: The separation of the constituent parts (of a spectrum etc).


Definition: The degree of fineness of such a separation.


Definition: Progression from dissonance to consonance; a chord to which such progression is made.


Definition: The moment in which the conflict ends and the outcome of the action is clear.


Definition: In a pathological process, the phase during which pathogens and damaged tissues are removed by macrophages.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!