dönüştür

Kullanım örnekleri

dönüştür
convert to
icon arrow

convert

Phonetic: "/ˈkɒn.vəːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person who has converted to a religion.

Example: They were all converts to Islam.


Definition: A person who is now in favour of something that he or she previously opposed or disliked.

Example: I never really liked broccoli before, but now that I've tasted it the way you cook it, I'm a convert!


Definition: The equivalent of a conversion in rugby

icon arrow

convert

Phonetic: "/ˈkɒn.vəːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To transform or change (something) into another form, substance, state, or product.

Example: A kettle converts water into steam.


Definition: To change (something) from one use, function, or purpose to another.

Example: He converted his garden into a tennis court.


Definition: To induce (someone) to adopt a particular religion, faith, ideology or belief (see also sense 11).

Example: They converted her to Roman Catholicism on her deathbed.


Definition: To exchange for something of equal value.

Example: We converted our pounds into euros.


Definition: To express (a quantity) in alternative units.


Definition: To express (a unit of measurement) in terms of another; to furnish a mathematical formula by which a quantity, expressed in the former unit, may be given in the latter.

Example: How do you convert feet into metres?


Definition: To appropriate wrongfully or unlawfully; to commit the common law tort of conversion.


Definition: (rugby football) To score extra points after (a try) by completing a conversion.


Definition: To score (especially a penalty kick).


Definition: (ten-pin bowling) To score a spare.


Definition: To undergo a conversion of religion, faith or belief (see also sense 3).

Example: We’ve converted to Methodism.


Definition: To become converted.

Example: The chair converts into a bed.


Definition: To cause to turn; to turn.


Definition: To change (one proposition) into another, so that what was the subject of the first becomes the predicate of the second.


Definition: To turn into another language; to translate.


Definition: To increase one's individual score, especially from 50 runs (a fifty) to 100 runs (a century), or from a century to a double or triple century.


Definition: To perform the action that an online advertisement is intended to induce; to reach the point of conversion.

Example: Each time a user clicks on one of your adverts, you will be charged the bid amount whether the user converts or not.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Toward a closed, touching or engaging position.

Example: Please push the door to.


Definition: Into the wind.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Indicating destination: In the direction of, and arriving at.

Example: We are walking to the shop.


Definition: Used to indicate the target or recipient of an action.

Example: He devoted himself to education.


Definition: Used to indicate result of action.

Example: His face was beaten to a pulp.


Definition: Used to indicate a resulting feeling or emotion.

Example: To everyone's great relief, the tuneless carol singers finally ceased their warbling.


Definition: Used after an adjective to indicate its application.

Example: similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.


Definition: Denotes the end of a range.

Example: It takes 2 to 4 weeks to process typical applications.


Definition: As a.

Example: With God to friend (with God as a friend);   with The Devil to fiend (with the Devil as a foe);   lambs slaughtered to lake (lambs slaughtered as a sacrifice);   took her to wife (took her as a wife);   was sold to slave (was sold as a slave).


Definition: Used to indicate a ratio or comparison.

Example: I have ten dollars to your four.


Definition: Used to indicate that the preceding term is to be raised to the power of the following value; indicates exponentiation.

Example: Three squared or three to the second power is nine.


Definition: (time) Preceding.

Example: ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).


Definition: Used to describe what something consists of or contains.

Example: Anyone could do this job; there's nothing to it.


Definition: At.

Example: Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!