askıya almak

Kullanım örnekleri

askıya almak
suspend
icon arrow

suspend

Phonetic: "/səˈspɛnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To halt something temporarily.

Example: The meeting was suspended for lunch.


Definition: To hold in an undetermined or undecided state.

Example: to suspend one's judgement or one's disbelief


Definition: To discontinue or interrupt a function, task, position, or event.

Example: to suspend a thread of execution in a computer program


Definition: To hang freely; underhang.

Example: to suspend a ball by a thread


Definition: To bring a solid substance, usually in powder form, into suspension in a liquid.


Definition: To make to depend.


Definition: To debar, or cause to withdraw temporarily, from any privilege, from the execution of an office, from the enjoyment of income, etc.

Example: to suspend a student from college; to suspend a member of a club


Definition: To support in a liquid, as an insoluble powder, by stirring, to facilitate chemical action.


Definition: (travel) To remove the value of an unused coupon from an air ticket, typically so as to allow continuation of the next sectors' travel.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!