accidente de avión

Kullanım örnekleri

accidente de avión
air crash
icon arrow

air

Phonetic: "/ˈɛə/"

Part Of Speech: noun


Definition: The substance constituting earth's atmosphere, particularly:

Example: I'm going outside to get some air.


Definition: (usually with the) The apparently open space above the ground which this substance fills, formerly thought to be limited by the firmament but now considered to be surrounded by the near vacuum of outer space.

Example: The flock of birds took to the air.


Definition: A breeze; a gentle wind.


Definition: A feeling or sense.

Example: to give it an air of artistry and sophistication


Definition: A sense of poise, graciousness, or quality.


Definition: (usually in the plural) Pretension; snobbishness; pretence that one is better than others.

Example: putting on airs


Definition: A song, especially a solo; an aria.


Definition: Nothing; absence of anything.


Definition: An air conditioner or the processed air it produces.

Example: Could you turn on the air?


Definition: Any specific gas.


Definition: (motor sports) A jump in which one becomes airborne.


Definition: A television or radio signal.


Definition: Publicity.

icon arrow

air

Phonetic: "/ˈɛə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bring (something) into contact with the air, so as to freshen or dry it.


Definition: To let fresh air into a room or a building, to ventilate.


Definition: To discuss varying viewpoints on a given topic.


Definition: To broadcast (a television show etc.).


Definition: To be broadcast.

Example: This game show first aired in the 1990s and is still going today.


Definition: To ignore.

icon arrow

crash

Phonetic: "/kɹæʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden, intense, loud sound, as made for example by cymbals.

Example: After the lightning came the crash of thunder.


Definition: An automobile, airplane, or other vehicle accident.

Example: Nobody survived the plane crash


Definition: A malfunction of computer software or hardware which causes it to shut down or become partially or totally inoperable.

Example: My computer had a crash so I had to reboot it.


Definition: A sudden large decline of business or the prices of stocks (especially one that causes additional failures).

Example: the stock market crash


Definition: A comedown from a drug.


Definition: (collective) A group of rhinoceroses.

icon arrow

crash

Phonetic: "/kɹæʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To collide with something destructively, fall or come down violently.


Definition: To severely damage or destroy something by causing it to collide with something else.

Example: I'm sorry for crashing the bike into a wall. I'll pay for repairs.


Definition: (via gatecrash) To attend a social event without invitation, usually with unfavorable intentions.

Example: We weren't invited to the party so we decided to crash it.


Definition: To accelerate a project or a task or its schedule by devoting more resources to it.


Definition: To make or experience informal temporary living arrangements, especially overnight.

Example: Hey dude, can I crash at your pad?


Definition: To give, as a favor.


Definition: To lie down for a long rest, sleep or nap, as from tiredness or exhaustion.


Definition: (hardware) To terminate extraordinarily.

Example: If the system crashes again, we'll have it fixed in the computer shop.


Definition: (hardware) To cause to terminate extraordinarily.

Example: Double-clicking this icon crashes the desktop.


Definition: To experience a period of depression and/or lethargy after a period of euphoria, as after the euphoric effect of a psychotropic drug has dissipated.


Definition: To hit or strike with force


Definition: (of a patient's condition) To take a sudden and severe turn for the worse; to rapidly deteriorate.


Definition: To make a sudden loud noise.

Example: Thunder crashed directly overhead.

icon arrow

crash

Phonetic: "/kɹæʃ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Quick, fast, intensive, impromptu.

Example: crash diet

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!